ΕΛ

Blog

Τι είναι το Backtesting στο Στοίχημα Ποδοσφαίρου

Τι είναι το Backtesting στο Στοίχημα Ποδοσφαίρου

2018-05-07
To Backtesting είναι η διαδικασία δοκιμής μιας στρατηγικής διαπραγμάτευσης σε σχετικά ιστορικά δεδομένα για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά της πριν ο επενδυτής κινδυνεύσει με οποιοδήποτε πραγματικό κεφάλαιο. Ένας επενδυτής μπορεί να προσομοιώνει την στρατηγική του σε μια κατάλληλη χρονική περίοδο και να αναλύει τα αποτελέσματα για τα επίπεδα κερδοφορίας και κινδύνου.   Εάν τα αποτελέσματα πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια που είναι αποδεκτά από τον επενδυτή, τότε η στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί με ..

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ !